Archive

11/13/2016          설교:               ” 예수님의 마음? ”               빌2:1-11               이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2016-11-13.mp3

11/20/2016          설교:               ” 감사하는 삶인가? ”               엡5:19-21               이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2016-11-20.mp3

11/27/2016          설교:               ” 토기장이 교훈 ”               렘18:1-12               이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2016-11-27.mp3

12/04/2016          설교:               ” 가장 안전한 피난처 ”               시46:1-11               이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2016-12-4.mp3

12/11/2016          설교:               ” 감추인 보화 ”               마13:44-45               장시몬 목사

12/18/2016          설교:               ” 성벽을 쌓은 사람들 ”               느6:15-19            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/12-18.mp3

12/25/2016          설교:               ” 구유에 누인 아기 ”              눅2:1-7            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/12-25-2016.mp3

1/1/2017          설교:               ” 부흥의 해 ”              하바국3:1-2            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/1-1-17.mp3

1/8/2017          설교:               ” 하나님 때문에 즐거워함 ”            하바국3:16-19            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/1-8-2017.mp3

1/15/2017          설교:               ” 공격형 신자 ”            마11:12            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/1-15-17-a.mp3
https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/1-15-17b.mp3

1/22/2017          설교:               ” 향유를 붓다 ”            막14:3-9            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/01/1-22-17.mp3

1/29/2017          설교:               ” 교회 일꾼 ”             골1:24-29             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/1-29-17.mp3

2/5/2017          설교:               ” 성령 충만한 모습 ”             행5:33-42             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2-5-17.mp3

2/12/2017          설교:               ” 함께 기뻐하자 ”             빌2:12-18             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2-12-17.mp3

2/19/2017          설교:               ” 너는 행복자로다 ”             신33:26-29             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2-19-17.mp3

2/26/2017          설교:               ” 너는 내 백성이라 ”             렘32:36-44             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/2-26-17.mp3

3/5/2017          설교:               ” 아브라함 처럼 믿자 ”             롬4:18-25             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/3-5-17.mp3

3/12/2017          설교:               ” 내 속에 하나님을 향한 사랑이 ”             요일2:12-17             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/3-12-17.mp3

3/19/2017          설교:               ” 영광의 빛 ”             사60:1-3             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/3-19-17-a.mp3

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/3-19-17-b1.mp3

3/26/2017          설교:               ” 하나님의 영광 회복 ”                  사60:4-9              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/3-26-17.mp3

4/2/2017          설교:               ” 은혜와 교회 ”                  사60:10-14              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/4-2-17.mp3

4/9/2017          설교:               ” 예수님의 남은 고난은 내가 짊어진다 ”                  골1:24-29              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/4-9-17.mp3

 

4/16/2017          설교:               ” 부활을 믿느냐 ”                  요20:24-29              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/4-16-17.mp3

4/23/2017          설교:               ” 교회에 주신 약속 ”                  사60:15-22              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/4-23-17.mp3

4/30/2017          설교:               ” 하나님이 기뻐하시는 사람 ”           행13:22              김영남 목사

5/7/2017          설교:               ” 자녀들의 신앙교육 ”                  엡6:4              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/5-7-17.mp3

5/14/2017          설교:               ” 효도의 실천”                  요19:23-27              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/5-14-17.mp3

5/21/2017          설교:               ” 사랑으로 세워지는 가정 ”                  롬12:9              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/5-21-17.mp3

5/28/2017          설교:               ” 신앙개혁운동 ”                 왕하23:21-25              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/5-28-17.mp3

6/4/2017          설교:               ” 갈랄리의 예수님 ”               막1:35-39                    이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/03/6-4-17.mp3

6/18/2017          설교:               ” 거룩한 성전 ”                 고전3:16-17              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/6-18-17.mp3

6/25/2017          설교:               ” 하나님을 경외하는 삶 ”          시34:7-11              이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/6-25-17.mp3

7/2/2017          설교:            ” 하나님께서 인정하시는 믿음 ”       겔18:19-28        이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/7-2-17.mp3

7/9/2017          설교:            ” 하나님이 구원자이십니다 ”       시62:1-8        이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/7-9-2017.mp3

7/16/2017          설교:            ” 예수님 때문에 ”           요6:66-71             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/7-16-17.mp3

7/23/2017          설교:            ” 그리스도의 증인입니다 ”           행1:1-6             박상용선교사

7/30/2017          설교:            ” 무너진 제단을 수축하라 ”           왕상18:30-40           이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/7-30-17.mp3

8/6/2017          설교:            ” 막달라 마리아 ”           막16:9-11           이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2016/09/8-6-17.mp3

8/13/2017          설교:            ” 순금 등대의 비밀 ”           슥4:1-10           이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/08/8-13-17.mp3

8/20/2017          설교:            ” 두 감람나무 ”           스가랴4:11-14           이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/08/8-20-17.mp3

8/28/2017          설교:            ” 흰옷 입은 성도 ”           계3:1-6           이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/08/8-27-17.mp3

9/3/2017          설교:            ” 하나님의 손길 ”           창49:29-50:3             이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/09/9-3-17.mp3

9/10/2017          설교:            ” 변화된 모습을 보이라 ”           엡4:22-32            이상록 목사

https://gkpca.files.wordpress.com/2017/09/9-10-17.mp3

9/17/2017          설교:            ” 하나님께서 들으신다 ”           민14:26-38            이상록 목사

9/24/2017          설교:            ” 잃은 것을 찾는 기 쁨”           눅15:1-24            이상록 목사

10/1/2017          설교:            ” 하늘 백성의 삶 ”                     행9:26-30            이상록 목사

10/8/2017          설교:            ” 때를 알고 대처하는 지혜”           롬13:11-14          이상록 목사

10/15/2017          설교:            ” 하나님을 모신 자가 누리는 복 ”       눅15:1-24     이상록 목사

없음 (Not available )

10/22/2017          설교:            ” 바나바의 사역 ”           눅15:1-24            이상록 목사

10/29/2017          설교:            ” 바나바의 사역 ”           롬6:23            이상록 목사

11/5/2017          설교:            ” 아버지와 아들 ”           롬6:23            이상록 목사

11/12/2017          설교:            ” 세상 속의 교회”           민9:15-23            이상록 목사

11/19/2017          설교:            ” 받은 은혜 감사 ”           눅17:11-19            이상록 목사

11/26/2017          설교:            ” 위대하신 여호와 ”           시96:1-7            이상록 목사

12/3/2017          설교:            ” 풍성한 결산을 위하여 ”            고후5:8-10              이상록 목사

12/10/2017        설교:            ” 오벧에돔 집에 내린 축복 ”           삼하6:1-11          이상록 목사

12/17/2017        설교:            ” 하나님의 다짐 ”                    왕상9:1-9                  이상록 목사

12/24/2017        설교:            ” 그리스도께서 나신 때 ”         갈4:4-5                  이상록 목사

1/21/2018        설교:            ” 나의 주님 ”         골2:6-7                  이상록 목사